تگ

امین رجایی

گفتگو با گردانندگان سایت پندار

مصاحبه‌کنندگان: محمد مهدی مولایی و محمود اروج‌زاده: وبگرد‌هاي قديمي ايراني ايامي را به خاطر دارند كه تعداد سايت‌هاي فارسي زباني كه اخبار مربوط به ايران را پوشش مي‌دادند به تعداد انگشتان يك دست هم نمي‌رسيد. از آن ايام شش هفت سال بيشتر…