تگ

انتخابات ۸۸

رابطه احمدی نژاد و میرحسین در کتاب خاطرات احمدی نژاد

در یک اتاق کلاب‌هاوسی که به مناسبت آن‌چه رفع حصارها از کوچه اختر محل سکونت میرحسین موسوی بیان شده و با مدیریت فرید مدرسی در حال برگزاری بود، یکی از افرادی که به نظر می‌رسید نزدیک به محمود احمدی نژاد است خبر از انتشار خاطرات محمود احمدی نژاد…

پایان حصارها برای میرحسین موسوی

قوه قضائیه با انتشار خبری از محدویت‌های فیزکی از مقابل منزل میرحسین موسوی خبر داد. در خبر قوه قضائیه آمده است: امروز صبح محدودیت فیزیکی مقابل منزل یکی از این افراد در خیابان پاستور تهران، رفع شد تا رفت و آمد برای همسایه‌ی او نیز تسهیل…