تگ

حمید فرخ‌ نژاد

سریال نوبت لیلی قسمت ۲ دوم

فانی آن شد که نقش خویش نخواند هر این نقش خواند باقی ماند یادگاری کز آدمیزاد است سخن است آن دگر همه باد است. - هفت پیکر ِ نظامی https://www.youtube.com/watch?v=7z1vKikmc8M تصاویر یک آهو را در نقش فرش نشان می‌دهد که زنی باردار…