تگ

زیرنویس

سریال آخرین تابستان قسمت ۹ نه

سلیم آکگون را قبل از بازداشت شدن به اتاق خودش می برد و با عصبانیت و نفرت می گوید: «یعنی میخوای بگی کسی که مثل پسرم میدونستمش بهم پشت کرده؟ الان تو فقط به عنوان اکگون تاکشین مقابل منی! من قرار نیست رحمی نسبت به تو داشته…

سریال امانت ۳۴۶ سیصد چهل و شش

سحر در اتاقش نشسته و با خود می گوید:《اون نمی خواد سحر رو از دست بده،نه منو،وقتی پیداش نکنه بی خیال میشه》 https://youtu.be/caPgcKe48ss یامان طبقه پائین نشسته است.جنگر برای او قهوه می برد.یامان می گوید که اگر سحر برگه را امضا…