تگ

سریال دستان

رقابت تماشایی سریال سه‌ خواهر و سریال دستان (حماسه/اسطوره)

رقابت تنگاتنگ میان سریال‌های Üç Kız Kardeş (به معنی: سه خواهر) از کانال D و سریال Destan از ATV، سریال سه خواهر کانال D نه تنها مقام اول را در رتبه‌بندی این هفته کسب کرده است، بلکه رتبه‌بندی آن یک بار دیگر ترکانده است. قسمت چهارم…