تگ

احمد شاه

احمدشاه قاجار، آخرین شاه از ۷ شاه سلسله قاجاریه است. او پس از محمدعلی شاه، در ۱۲ سالگی به سلطنت رسید و در نهایت توسط رضاشاه بنیانگذار سلسله (دودمان) پهلوی از پادشاهی خلع شد. 

پسر احمدشاه محمدعلی شاه و مادرش ملکه جهان بود. در تبریز به دنیا آمد و بعد از فتح تهران و خلع پدرش، توسط مجلس عالی رجال و بزرگان دولت به پادشاهی ایران منصوب شد. اما چون به سن بلوغ نرسیده بود، تا رسیدن به این سن، ایران نایب‌السلطنه‌ای به نام عضدالملک و سپس ناصرالملک داشت که هر دو از بزرگان ایل قاجار بودند.

خلع محمدعلی شاه تحقیرآمیز بود و مادر او ملکه جهان هم در آن هنگان تبعید گشت.

احمدشاه، پیش از به شاهی رسیدن احمدمیرزا نامیده می‌شد. بخش زیادی از زندگی احمدشاه قاجار به حضور در خارج از کشور گذشت. تا آن‌که در ۹ آبان ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی او را از پادشاهی خلع و سلسله قاجاریه را منقرض اعلام کرد. پس از این واقعه مجلس موسسان که تشکیل شد، رضاخان را به عنوان رضاشاه پهلوی معرفی کرد. 

احمدشاه در ۱۷ سالگی‌اش، با بدالملوک والا دختر ۱۲ ساله ظهیرالسلطان والا که نواده عباس میرزا بود ازدواج می‌کند. او ۴ بار دیگر هم ازدواح کرد. سه دختر ه نام مریم دخت، ایراندخست و همایون‌دخت داشت و یک پسر به نام فریدون میرزا. 

اعدام شیخ فضل‌الله نوری، فرار محمدعلی شاه، تشکیل مجلس دوم، اولتیماتوم روسیه به ایران و اشغال تبریز به دست آن‌ها، به توپ بستن آرامگاه امام رضا در مشهد، شروع جنگ جهانی اول و اشغال ایران، قیام عده‌ای از مردم ایران علیه نظامیان انگلستان،‌انتشار روزنامه تجدد، انقلاب بلشویکی در روسیه، قطحی شدید در ایران و تاسیس جامعه ملل در دوره احمدشاه قاجار صورت گرفت. 

از احمدشاه قاجار، ۷۵ میلیون فرانک ثروت برجای ماند. 

مختصر و مفید: همه چیز درباره احمدشاه قاجار

bاحمدشاه در ۱۲ سالگی شاه شد و پایان‌بخش یک سلسله ۷ پادشاهه قاجار شد. در این ویدئو به صورت مختصر و مفید همه چیزهایی را که از تولد تا مرگ او لازم است بدانیم به صورت خلاصه و کامل مرور می‌کنیم: https://www.youtube.com/watch?v=b_O6AyO9G_g