تگ

اکبر خرمدین

اکبر خرمدین بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی، سرهنگ پیاده ستاد با سابقه ۶۹ ماه حضور در جبهه، در سال ۱۳۲۰ متولد شد و در ۳۰ آبان ۱۴۰۰ بر اثر حمله قلبی در زندان رجایی شهر در کرج درگذشت.

او به همراه ایران موسوی ثانی، همسرش اعتراف به قتل دو فرزند خود آرزو و بابک و داماد خود فرامرز کردند که خواهرزاده اکبر هم بود.

یکی از فرزندانش بابک خرمدین یک کارگردان سینمای ایران بود.

این خانواده در اکباتان زندگی می‌کردند.

ناشنیده‌های اکبر خرمدین از زبان وکیل او

حسن امیدوار، وکیل تسخیری اکبر خرمدین، درباره موکل خود که سال گذشته به علت بیماری قلبی در زندان درگذشت مسائل تازه‌ای را مطرح کرده که با هم مرور می‌کنیم: چرا وکالت اکبر خرمدین را برعهده گرفتید؟ این پرونده به چه دلیل برای شما مهم بود؟…