تگ

سریال ترکی آخرین تابستان

سریال ترکی آخرین تابستان، روایتی از یک دادستان که چالش‌های کاری‌ او با چالش‌های خانوادگی‌اش در هم می‌آمیزد.

سریال آخرین تابستان قسمت ۹ نه

سلیم آکگون را قبل از بازداشت شدن به اتاق خودش می برد و با عصبانیت و نفرت می گوید: «یعنی میخوای بگی کسی که مثل پسرم میدونستمش بهم پشت کرده؟ الان تو فقط به عنوان اکگون تاکشین مقابل منی! من قرار نیست رحمی نسبت به تو داشته…

سریال آخرین تابستان قسمت ۲۸ بیست و هشتم

لطیف را فورا به بیمارستان می رسانند اما جانان خودش را مقصر میداند و مدام گریه می کند. سلیم از او می خواهد در مورد این موضوع به کسی حرفی نزند و به خاطر همین هم جانان مریض احوال می شود و روزها در اتاقش می ماند و گریه می کند. اما فاتح که همه…