تگ

عکسنوشته عاشقانه

ما هر روز و شب، به جملات عاشقانه نیازمندیم. گاهی در روابط شخصی و گاهی در روابط اجتماعی نیاز به ابراز علاقه داریم. عکسنوشته عاشقانه، طراحی می‌شوند تا بار این روابط را بر دوش بکشند.

عکس نوشته چیست؟ انواع آن کدام است؟ و چرا باید از آن‌ها استفاده کنیم؟

سالها پیش، زمانی که اینترنت همگانی شد، سایت‌های ارسال کارت پستال الکترونیکی فراوان شدند. رفته رفته با گذشت زمان، تعداد کمی از آن‌ها باقی ماند و عکس‌ نوشته‌ها جای آن‌ها را گرفت. اما چرا عکس‌نوشته‌ها در طی سالهای گذشته رونق بیشتری یافته است؟…