تگ

عکسنوشته تبریک روز معلم

بسیاری از ما دوست داریم در روز معلم، در ۱۲ اردیبهشت، یا بهانه های دیگری از معلم‌های خود سپاسگذاری کنیم یا نظری به آن‌ها ابراز کنیم. عکسنوشته‌های تبریک روز معلم همین کاربرد را دارد.

عکس نوشته چیست؟ انواع آن کدام است؟ و چرا باید از آن‌ها استفاده کنیم؟

سالها پیش، زمانی که اینترنت همگانی شد، سایت‌های ارسال کارت پستال الکترونیکی فراوان شدند. رفته رفته با گذشت زمان، تعداد کمی از آن‌ها باقی ماند و عکس‌ نوشته‌ها جای آن‌ها را گرفت. اما چرا عکس‌نوشته‌ها در طی سالهای گذشته رونق بیشتری یافته است؟…