تگ

عکسنوشته روز مادر

روز مادر، نیازمند جملاتی است که عمق ارادت و علاقه فرزندان را به مادر بروز بدهد. عکس نوشته‌های روز مادر برای این منظور نوشته و طراحی می‌شوند.

عکس نوشته چیست؟ انواع آن کدام است؟ و چرا باید از آن‌ها استفاده کنیم؟

سالها پیش، زمانی که اینترنت همگانی شد، سایت‌های ارسال کارت پستال الکترونیکی فراوان شدند. رفته رفته با گذشت زمان، تعداد کمی از آن‌ها باقی ماند و عکس‌ نوشته‌ها جای آن‌ها را گرفت. اما چرا عکس‌نوشته‌ها در طی سالهای گذشته رونق بیشتری یافته است؟…