تگ

عکسنوشته صبح بخیر

ما هر روز صبح به جملات عاشقانه و زیبا، انگیزه‌بخش و روحیه ده نیازمندیم. عکسنوشته‌ صبح بخیر به دنبال بیان این احساسات و آغازی تازه برای روزی تازه است.

عکس نوشته چیست؟ انواع آن کدام است؟ و چرا باید از آن‌ها استفاده کنیم؟

سالها پیش، زمانی که اینترنت همگانی شد، سایت‌های ارسال کارت پستال الکترونیکی فراوان شدند. رفته رفته با گذشت زمان، تعداد کمی از آن‌ها باقی ماند و عکس‌ نوشته‌ها جای آن‌ها را گرفت. اما چرا عکس‌نوشته‌ها در طی سالهای گذشته رونق بیشتری یافته است؟…