تگ

علی رضاقلی

علی رضاقلی، نویسنده مشهور دوره اصلاحات درگذشت

در سالهایی که روزنامه‌های موسوم به جامعه مدنی در دوره اصلاحات منتشر می‌شدند یک کتاب همیشه بر صدر جدول‌های پرفروش‌ها بود: جامعه شناسی نخبه‌کشی. کتابی که خریدن آن به نوعی تفاخر تبدیل شده بود. نویسنده آن کتاب کسی نبود جز علی رضاقلی. که…