تگ

علیرضا امیرقاسمی

علیرضا امیرقاسمی علیه سام رجبی : لمپن! مزدور! رجال! از کجا تغذیه می‌شوید؟

علیرضا امیرقاسمی که در مقابل ویدا مجری دیگر برنامه تلویزیون طپش مورد سوال قرار گرفته بود گفت که من از طرفداران پرویز پرستویی هستم. هم به عنوان یک بازیگر هم هم به عنوان یک انسانی که برایش هیچ فرقی نکرده است. او من را دعوت کرد. وقتی تحقیق…