تگ

اجاره خانه در آنتالیا

اخبار و روندهای اقتصادی مربوط به اجاره خانه در شهر آنتالیا در ترکیه را در این برچسب ملاحظه می‌کنید.

خرید و اجاره ملک، آپارتمان و خانه در آنتالیا

طی هفته گذشته و ماه اخیر، قیمت ملک برای خرید،‌ اجاره خانه و موارد مشابه دیگر، در شهر آنتالیا به سرعت رو به فزونی گذاشته است. با تداوم اتفاقات مربوط به روسیه و اکراین از یک سو و گرم شدن هوا از سوی دیگر، روس‌ها، اکراینی‌ها، بلاروسی‌ها و…