تگ

ایران‌ستیزی

در این صفحه از سایت پندار، به گردآوری سخنانی که به کناره یا به صراحت، علیه افکار عمومی، مردم ایران و سرزمین ایران بیان می‌شود و در رسانه‌ها منعکس می‌شود می‌پردازیم.

پویا خواننده لس‌آنجلسی: از این‌که ایرانی هستم خجالت می‌کشم!

پویا خواننده لس‌آنجلسی، در پستی در اینستاگرام علیه مردم ایران مواظعی گرفته است که تعجب مخاطبانش را هم برانگیخته است. او نوشت: https://youtu.be/DZVC71i4gnU خدا رو روزی صد هزار بار شکر می‌کنم که محتاج پول کنسرت و این مردم نیستم در…