تگ

آسیه در صداقت سیز

نقش اصلی سریال صداقت سیز (بی صداقت یا بی‌وفا) که یک سریال ترکی است و نقش یک پزشک که به او خیانت می‌شود را بازی می‌کند. او مادر یک پسر به نام علی است.

سریال بی صداقت – صداقت سیز قسمت ۱ اول

آسیه و همسرش ولکان ارسلان، برای شام مهمان هستند. سر میز شام، آسیه بی مقدمه به مرد میزبان می‌گوید که ولکان با دختر او رابطه دارد و به او خیانت میکند. همچنین اضافه میکند که دختر آن مرد از ولکان باردار است. دختر خانواده شوکه شده و به آسیه حمله…