تگ

شبکه تلویزیونی ATV

سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت ۱۳۶ صد و سی و پنج

در تیزر قسمت آینده سریال روزی روزگاری در چوکوروا مشاهده می‌کنیم یک مجرم به دنبال زلیخا و فرزندانش است تا آنها را به قتل برساند. این قاتل پنهان عکس‌های زلیخا و فرزندانش را درحالیکه روی صورتشان ضربدر قرمز کشیده، برای هاکان فرستاده به این…

سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت ۱۳۵ صد و سی و پنج

زلیخا هنوز با ارکوت و غفور عبور نکرده بودند که پل فرو ریخت. تله‌ای برای کشتن او گذاشته بودند. کسی که می‌گفت زنش در حال زاییمان است می‌خواهد فرارک ند که غفور او را می‌گیرد. همه به کلانتری می‌روند و دستگیرشده‌ها را تحویل می‌دهند.…