تگ

بابک سعیدی

بابک سعیدی، از اعضای گروه ناصر عبداللهی در ایران بود. او پس از خروج از ایران به لندن رفت و در آکادمی موسیقی گوگوش در شبکه تلویزیون من و تو یکی از داوران بود.
او اینک عضو گروه موسیقی گوگوش است و علاوه بر آن کارهایی برای خوانندگان خارج از ایران می‌سازد.

اجرای نوروزی گوگوش در شبکه منوتو

پس از سال‌ها حضور دوباره گوگوش در شبکه منوتو اتفاقی در این رسانه محسوب می‌شود. سال‌ها بود که پس از سالهای تاسیس این شبکه ماهواره‌ای غیرمجاز از نظر دولت ایران، حضور گوگوش دیده نمی شد. مسابقه تازه‌ای به نام استیج هم جایگزین آن شد تا نام…