تگ

سریال بابا

سریال بابا قسمت ۶ ششم

در سریال بابا قسمت ۶ می بینیم که سویل و کادیر، دوباره به هم می‌رسند. ثروت درباره رابطه کادیر، موضوع را به ایلهان می گوید. فضیلت که نام بابا را از امین و رسیمیه شنیده بود موضوع را با کادیر در میان گذاشت و او با پدرش درباره رسیمیه صحبت…