تگ

بهار در صداقت سیز

در سریال صداقت سیز یا بی صداقت، بهار نقش حاشیه‌ای دوست آسیه را بازی می‌کند که دچار مشکلات زناشویی با مرت همسر خود است.

سریال بی صداقت – صداقت سیز قسمت ۱ اول

آسیه و همسرش ولکان ارسلان، برای شام مهمان هستند. سر میز شام، آسیه بی مقدمه به مرد میزبان می‌گوید که ولکان با دختر او رابطه دارد و به او خیانت میکند. همچنین اضافه میکند که دختر آن مرد از ولکان باردار است. دختر خانواده شوکه شده و به آسیه حمله…