تگ

بهداشت

تاثیر آلودگی هوا روی پوستت رو میدونی؟

پیشانی: افزایش خطوط بر روی پیشانی و خط اخم، همچنین آلودگی هوا سبب انسداد منافذ پوست و بروز جوش می‌شود. چشم‌ها: ایجاد تیرگی اطراف چشم، خطوط پنجه کلاغی، افتادگی پوست زیر چشم‌ها و ابروها پوست: به دلیل کمبود آب، احساس خشکی و زبری در پوست…