تگ

پلتفرم بی این کانکت Be in Connect

سریال رویاها و واقعیت‌ها قسمت ۲۴ بیست و چهارم

رابطه ملکه و ییعیت جدی‌تر می‌شود. در حالی که دجله و سرگن در حال تجربه یک رابطه صادقانه هستند، آن ها هم حالا از خصوصی‌ترین‌‌های زندگی‌شان آگاه می‌شوند.  https://youtu.be/2e5_U3K3L2o ستنای در زندگی شخصی موفقیت تازه‌ای ندارد اما در زمینه…

سریال رویاها و واقعیت‌ها قسمت ۲۳ بیست و سوم

ستنای تصمیم گرفته گالری خودش را باز کند.  سرگن از دجله برای دوستی دعوت می‌کند.  https://youtu.be/r5K9rlt3Tj8 دعوا سر ستنای میان نامزد سابق او و دوستانش هنوز باقی مانده است.  گونش در داستان مربوط به ماجرای مریم به نتایج تازه‌ای…