تگ

بکارت

رسم و رسومات کثیف عصر قاجار درباره بکارت دختران

دوره قاجار از عجیب‌ترین دوره‌های تاریخی برای ایران است که بسیاری اتفاقات مختلف در این دوره شامل خاک ایران و مردم شد. اما در این دوره رسوم ازدواج مردم نیز یک اتفاق جالب و پرحاشیه بود، در دوره قاجار بکارت دختر از اموری بود که مهم‌تر از اون…