تگ

سریال روزگارانی در چوکوروا

روزگارانی در چوکوروا

یک سریال ترکی درام و عاشقانه است که از سال ۲۰۱۸ از شبکه آ تی وی پخش می‌شود.

ماجرا درباره ییلماز و زلیخا دو عاشق پیشه است که…

سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت ۱۳۶ صد و سی و پنج

در تیزر قسمت آینده سریال روزی روزگاری در چوکوروا مشاهده می‌کنیم یک مجرم به دنبال زلیخا و فرزندانش است تا آنها را به قتل برساند. این قاتل پنهان عکس‌های زلیخا و فرزندانش را درحالیکه روی صورتشان ضربدر قرمز کشیده، برای هاکان فرستاده به این…

سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت ۱۳۵ صد و سی و پنج

زلیخا هنوز با ارکوت و غفور عبور نکرده بودند که پل فرو ریخت. تله‌ای برای کشتن او گذاشته بودند. کسی که می‌گفت زنش در حال زاییمان است می‌خواهد فرارک ند که غفور او را می‌گیرد. همه به کلانتری می‌روند و دستگیرشده‌ها را تحویل می‌دهند.…

سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت ۱۳۳ صد و سی و سه

عبدالقدیر تیر خورده و بتول بی توجه به شرمین، او را سوار ماشین میکند و به همراه دستیار عبدالقدیر می برد. شرمین از فسون میخواهد که سوار ماشین وهاب بشوند و پیش چولاک بروند. فسون که از وهاب ترسیده است از آنجا فرار میکند. هاکان از…

سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت ۱۳۲

بتول پیش عبدالقدیر می رود و از وضعیت پیش آمده ناراحت است. عبدالقدیر او را دلداری داده و می‌گوید که شرایط را درست میکند. شرمین پیش چولاک می رود و می‌گوید که میخواهد با بتول به استانبول برود، زیرا آبروی آنها در شهر رفته است و…

سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت ۱۲۸ صد و بیست و هشت

مهمت به عمارت دنبال زلیخا می رود. زلیخا با عصبانیت به روی او می آورد که فهمیده است او هاکان گوموش اوغلو است. سپس از مهمت میخواهد که از آنجا برود. مهمت از زلیخا میخواهد که اجازه بدهد که به او توضیح بدهد ،اما زلیخا با فریاد از او…

سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت ۴۷۸ چهارصد و هفتاد و هشت

فکرت و چتین در حال رفتن به سفارت هستند. یک سرباز نزدیک سفارت به فکرت تیر می زند. مهمت به بیروت پیش دوست عبدالقدیر می رود و متوجه می شود که فکرت و چتین به سمت سفارت رفته اند. او خودش را به آنجا رسانده و فکرت را میبیند که روی زمین افتاده و…

سریال روزگارانی در چوکوروا قسمت ۴۷۷ چهار صد و هفتاد و هفت

مهمت به آنکارا پیش گونگوز رفته و از گونگوز میخواهد که او را به لبنان بفرستد. گونگوز می‌گوید که او در حال خارج کردن افراد خود از لبنان است و در این شرایط نمی‌تواند کسی را آنجا بفرستد و مرز ها نیز بسته هستند. مهمت می‌گوید‌ که برای…

سریال روزی روزگاری چوکوروا قسمت ۴۷۶ چهارصد و هفتاد و شش

فادیک صبحانه راشد را بیرون آشپزخانه می برد. لطفیه آمده و وقتی راشد را در حیاط میبیند و علت صبحانه خوردن او بیرون آشپزخانه را می پرسد ، راشد حرفهای غفور را به او می‌گوید. لطفیه از غفور عصبانی شده و داخل می رود و با او دعوا میکند.…

سریال روزی روزگاری چوکوروا قسمت ۴۷۵ چهارصد و هفتاد و پنج

مهمت به آنکارا پیش گونگوز رفته و از گونگوز میخواهد که او را به لبنان بفرستد. گونگوز می‌گوید که او در حال خارج کردن افراد خود از لبنان است و در این شرایط نمی‌تواند کسی را آنجا بفرستد و مرز ها نیز بسته هستند. مهمت می‌گوید‌ که برای…