تگ

جان جیلان

دو بازیگر جدید برای سریال سیب ممنوعه

دو بازیگر جدید به سریال ترکی سیب ممنوعه می‌آیند. جان جیلان در نقش مراد دستیار جدید دوعان  وارد داستان می‌شود. سویدان سویداش در نقش تاجر عرب به جمع سیب ممنوعه‌ای ها می‌آید. او قرار است نقشی به نام فیدو را بازی کند. احتمال به پایان رسیدن…