تگ

دانشگاه

یک روزنامه در تهران: نسل جدید متفاوت است!

 بعد از دو سال بالاخره دانشگاه‌ها بازگشایی شدند. تعطیلی و بسته بودن دانشگاه‌ها به اذعان بسیاری باعث شده بود کیفیت آموزش افت محسوسی کند به‌خصوص برای دروسی که نیاز به آموزش کارگاهی و عملی داشتند.