تگ

ابرو شاللی

Ebru Şallı یا ابرو شاللی یا ابرو شاللی | مجری و بازیگر تلویزیونی در ترکیه

ابرو شاللی و همسرش به دوبی رفتند

ابرو شاللی، مدل مشهور ترکیه و همسرش اوغور آک کوش، به دوبی سفر کردند. زوج مشهور در حالی به همراه هم به دوبی رفتند که هنوز شایعات مربوط به طلاق احتمالیشان به گوش می رسد. انتشار اخبار مربوط به زندان رفتن اوغور آک کوش و پاک کردن نام…