تگ

سریال امانت

سریالی از شبکه ۷ ترکیه با تم عشق و حسادت

سریال امانت قسمت ۲۳۸ دویست و سی و هشتم

یامان در تراس نشسته است که سحر برایش قهوه می‌برد و کنارش می نشیند‌.سحر می گوید که از این به بعد با هم هستند و مجبور نیست تنهایی مشکلاتش را تحمل کند.یامان برای سحر تعریف می کند که وقتی مادرش ترکشان کرد،ضیا چندین روز دم در خانه نشست و منتظر…

سریال امانت قسمت ۲۳۷ دویست و سی و هفت

سحر و یامان دست یکدیگر را می گیرند و به تراس می روند.ضیا سحر را می بیند و می گوید که مثل روز عروسی زیبا شده و فقط تاجش کم است. https://youtu.be/txOG3WcOT8Y زحل به چیچک می گوید که نقشه ای دارد و حالا که نتوانستند مانع آشتی…

سریال امانت قسمت ۳۵۸ سیصد و پنجاه و هشت

سحر در اتاقش به حرفهای یامان فکر می کند و با خود می گوید که باید برود از یامان بپرسد که راجب چه کسی این حرفها را زده است.او به اتاق یامان می رود و می گوید که مدتی قبل صدای بلندی شنیده بود.یامان می گوید که پنجره باز بود و باد لیوان…

سریال امانت قسمت ۳۵۶ سیصد و پنجاه و شش

سحر به حیاط می رود تا قدم بزند.یامان با دکتر عزیز تماس می گیرد و می گوید که سحر دیشب کابوس دیده و لحظه ای که به سرش ضربه خورده را به یاد آورده است،برای اینکه به او احساس امنیت بدهد چه کار می تواند بکند؟دکتر عزیز می گوید که سعی کند…

سریال امانت قسمت ۲۳۶ دویست و سی و شش

سحر در اتاق یامان ایستاده است و به او می گوید که قبل از اینکه بیایند با نسلیهان تماس گرفته و از او خواسته که وسایلش را به اتاق او بیاورد.سحر می گوید که می رود تا باقی وسایلش را بیاورد،اما یامان دست او را می گیرد و از او می خواهد…

سریال امانت قسمت ۳۵۷ سیصد و پنجاه و هفت

سحر بعد از قدم زدن کنار دریا به عمارت می رود.او با خود می گوید که به یامان گفته که به او اعتماد دارد،اما اصلا او را نمی شناسد. سحر که وارد عمارت میشود، یوسف را در حال گریستن می بیند.یوسف می گوید که دوستش او را هول داده و غذایش…

سریال امانت قسمت ۲۳۳ دویست و سی و سه

یامان و سحر به خانه خاله گولر می روند.خاله گولر که در را باز می کند،یامان به او می گوید که عروسش را برایش آورده است.سحر برای یامان و خاله گولر قهوه درست می کند و می رود تا لیوان‌ها را بشوید.یامان برای سحر تعریف می کند که تا به حال…

سریال امانت قسمت ۳۵۴ سیصد و پنجاه و چهار

سحر و یامان تزئینات جشن تولد یوسف را با تم جنگل انجام می دهند.همه برای خواب میروند،ولی سحر قهوه می خورد و سعی می کند که بیدار بماند تا خوابی نبیند که بخواهد آن را یادداشت کند‌.مدتی بعد،سحر در حال نظافت آشپزخانه است.جنگر از او می…

سریال امانت قسمت ۲۳۴ دویست و سی و چهار

یامان و سحر در خانه خاله گولر روی تخت کنار یکدیگر دراز کشیده اند که جنگر با گوشی یامان تماس می گیرد.تماس تصویری برقرار می شود و یوسف از گوشی جنگر تماس گرفته تا با یامان و سحر صحبت کند.او با خوشحالی می گوید که آنها در یک تخت…

سریال امانت قسمت ۲۳۰ دویست وسی

سحر کنار دریا رفته است و به خاطراتش با یامان فکر می کند.او در حالیکه اشک می ریزد می گوید که یامان برای محافظت از برادرش دروغ گفته بود. https://youtu.be/a0r1dm7DbhU سحر پیش بابا عارف می رود و می گوید که دیگر نمی داند باید چه…