تگ

فرزند راز مادر است

سریال ترکیه‌ای سال ۲۰۲۲

سریال ترکی فرزند راز مادر است قسمت ۸ هشتم

دفنه به چنار می‌گوید‌ که اگر پاکت را باز کند ، یعنی به او اعتماد ندارد و این برایش گران تمام می شود. چنار می‌گوید که ایمیل سعدون به دفنه را دیده و میداند که آنها در لندن دیدار داشته اند. دفعه از اینکه چنار به او شک کرده است، عصبی می شود.…

سریال فرزند راز مادر است قسمت ۷ هفتم – دانلود

مریم ناخواسته به رها شلیک میکند. شکم خود او نیز با چاقوی رها زخمی می شود. مریم سریع بچه و ساک پول را برداشته و از آنجا می رود. او به خانه چنار می رود و ساک پول را در کانال کولر داخل زیرزمین خانه پنهان میکند.…

سریال فرزند راز مادر است قسمت ۶ ششم

سریال فرزند راز مادر است هر چهارشنبه از تی وی ۸ پخش می‌شود. چنار به دفنه تهمت خیانت می‌زند.ا  چنار از خانه می‌رود. https://youtu.be/jf-TAx2cTnI دفنه به صدف می‌گوید که به او گفته خائن.  صدف از موقعیت استفاده می‌کند و برای وسوسه چنار…

سریال فرزند راز مادر است قسمت ۵ پنجم

مریم در خانه است که پلیس در خانه را می زند و می گوید که در را باز کند مریم با خودش می گوید من همه چیز رو برنامه ریزی کرده بودم. آرام از پنجره آشپزخانه بیرون رو نگاه می‌کنه مادرشوهرش هم از پنجره بالا نگاهی می‌اندازد و سریع پرده را می کشد مرد…