تگ

شاهان قاجار (فهرست)

مختصر و مفید: همه چیز درباره احمدشاه قاجار

bاحمدشاه در ۱۲ سالگی شاه شد و پایان‌بخش یک سلسله ۷ پادشاهه قاجار شد. در این ویدئو به صورت مختصر و مفید همه چیزهایی را که از تولد تا مرگ او لازم است بدانیم به صورت خلاصه و کامل مرور می‌کنیم: https://www.youtube.com/watch?v=b_O6AyO9G_g

مختصر و مفید: ناصرالدین شاه قاجار

فرزند محمد شاه قاجار تنها پادشاهی از پادشاهان قاجار که برای درک تمدن غرب به اروپا رفت، صدراعظم خود را کشت و چه سرنوشت عجیبی داشت که این روزها منشاء فیلم‌ها و سریال‌های متعددی هم بوده است. در حال حاضر سریال جیران درباره عشق او به دختری…

محمدشاه قاجار که بود؟ چه کرد؟ و چه اهمیتی دارد؟

محمدشاه قاجار، پدر ناصرالدین میرزا بود که با خلع شدنش، ناصرالدین شاه به مقام سلطنت رسید. اما حمایت مفصل زندگی و حکومت او را که شاهی با اهمیت در میان شاهان قاجار بوده، از طریق ویدئوی زیر ببینید: برای خواندن متن ویدئو و اطلاعات به روز…