تگ

قاشق زنی

قاشق‌زنی مراسمی قدیمی است که مربوط به شب چهارشنبه سوری در ایران است.
در این مراسم زنان و مردانی که معمولا چادر بر سر دارند، نقابی هم گاهی به صورت زده‌اند به صورت ناشناس با قاشق ضربه‌هایی بر قابلمه یا کاسه می‌زنند و در مقابل، آذوقه، پول و مانند آن را از همسایه‌ها دریافت می‌کنند.
شرط مراسم قاشق‌زنی این است که سخنی گفته نشود.

رقص در شب چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری سال ۱۴۰۰ از چند نظر قابل توجه بود. طی دو سال گذشته که ایران درگیر کرونایی بیش از حد استاندارد بود، در گوشه کنار ایران کمتر اتفاقات گردهم‌آیی رخ می‌داد اما در اسفند ۱۴۰۰ ایرانی‌ها توانستند بیش از قبل دور هم جمع شوند. از طرفی…

زنده شدن رسم قاشق‌زنی در چهارشنبه سوری

ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که در یک اقدام زیبا، تعدادی از جوانان ایرانی مراسم قاشق‌زنی را در خیابان‌های تهران، در محله یوسف آباد برگزار کرده‌اند. https://www.youtube.com/watch?v=mdzJafmhDu0