تگ

سریال قیام عثمان

سریال قیام عثمان قسمت ۳۲۵ سیصد بیست و پنج

عثمان به نیکولا می‌گوید که باید با یکدیگر متحد شوند. نیکولا با طعنه می‌گوید‌ که او یک فرمانده بزرگ است و احتیاجی به اتحاد با کسی ندارد. عثمان می‌گوید که او اگر به کسی احتیاج نداشت، فرماندهان را جمع نمی‌کرد و جلسه تشکیل نمی‌داد.…

سریال قیام عثمان قسمت ۹۰ نود

عثمان با نگرانی سلجان خاتون را بغل کرده و میپرسد که چه کسی او را مجروح کرده است. سلجان خاتون میگوید که او مجروح نشده است و یک نفر به چادر آمده بود تا به او حمله کند، اما کورنلیا جلو آمده و در دفاع از سلجان خاتون مجروح شده است.…

سریال قیام عثمان قسمت ۸۵ هشتاد و پنج

عثمان به افرادش دستور می دهد که گیخاتو و وزیر را به چادر زندان ببرند و می‌گوید که آنها باید منتظر مرگشان باشند. نیکولا و کوسس در قبیله داخل چادر هستند. نیکولا به کوسس می‌گوید که حالا بعد از گرفتن گیخاتو و وزیر، نوبت او و کوسس…

سریال قیام عثمان قسمت ۳۲۴ سیصد و بیست و چهار

عثمان می‌گوید که آنها باید به کمک نیکولا بروند و نگذارند که او کشته شود، زیرا قدرت نیکولا به درد آنها می خورد. تورگوت و جرکوتای به عثمان می‌گویند که نیکولا دشمن او است و نباید این کار را بکند. چوپان می‌گوید که عثمان کار درستی…

سریال قیام عثمان قسمت ۳۲۳ سیصد و بیست و سه

گیخاتو به سربازانش دستور می دهد که دنبال عثمان بروند. سربازان دیگری که در درگاه مشغول درگیری با شیخ ادبالی و درویشان بودند، خبر فرار عثمان را شنیده و درگاه را رها میکنند. شیخ ادبالی از شنیدن خبر فرار عثمان خوشحال می شود و خدا…

سریال قیام عثمان قسمت ۳۲۲ سیصد و بیست و دو

خاتون ها پیش شیخ ادبالی می روند. بالاخاتون می‌گوید که نمی‌تواند بیخیال بنشیند و نگران عثمان است. شیخ ادبالی می‌گوید که سرباز گیخاتو آنجا بوده است و خبر داده است که عثمان و گیخاتو قرار است یکدیگر را ببینند. او می‌گوید فعلا باید…

سریال قیام عثمان قسمت ۸۴ هشتاد و چهار

در چادر بالاخاتون دچار درد زایمان می شود. سلجان خاتون و عایشه و مالهون خاتون بالای سر او می روند. در جنگل عثمان و افرادش سراغ گیخاتو می روند. https://youtu.be/2ri71hgpYJo نیکولا که وضعیت را میبیند ، به افرادش دستور عقب…

سریال قیام عثمان قسمت ۳۲۱ سیصد و بیست و یکم

وزیر عالمشاه مجروح شده و روی زمین می افتد. عثمان میخواهد با ضربه دیگری او را بکشد. همان لحظه سربازان وزیر داخل آمده و عثمان با آنها درگیر می شود و آنها را با شمشیر می زند. سپس به خاطر تعداد زیاد سربازان وزیر، به طبقه پایین می رود تا به…

سریال قیام عثمان قسمت ۳۲۰ دوبله فارسی

گوندوز بیگ به همراه بیگ های قبیله به قلعه هارمان کایا رفته و شروع به سخنرانی برای بیگ ها میکند. او می‌گوید که آنها باید همگی با هم متحد باشند تا باز هم فتوحات دیگری نیز داشته باشند. سپس سکه های غنیمت گرفته شده از قلعه را بین بیگ ها پخش…

برنامه هفتگی پخش سریال‌های ترکی (زیرنویس چسبیده فارسی) و دانلود آن

شنبه‌شب‌ها: (زیرنویس چسبیده فارسی: یکشنبه‌ها از طریق کانال تلگرام پندارسریال) سریال "خواهر و برادرانم" از کانال ATV سریال "کوه دل"(داغ دل) از کانال TRT1 یکشنبه‌شب‌ها: (زیرنویس چسبیده فارسی: دوشنبه‌ها از طریق کانال تلگرام پندارسریال)…