تگ

اینستاگرام

شبکه اجتماعی مبتنی بر عکس که متعلق به شرکت متا (دارنده فیسبوک) ‌است.

امکانات جدید اینستاگرام چیست؟

از زمانی که متا به عنوان شرکتِ مادر اینستاگرام و فیسبوک معرفی شد، حالا اتفاقات تازه‌ای در این شبکه‌ّای اجتماعی افتاده و امکانات فیسبوکیِ اینستاگرام رو به افزایش داشته. اینستاگرام امکانات تازه‌ای عرضه کرده که آن را برای کاربرانش جذاب‌تر…