تگ

کامبیز آتابای

کامبیز آتابای

کامبیز آتابای، ششمین رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، دهمین رئیس فدراسیون فوتبال ایران بوده است. او قبل از انقلاب مدیرکل فنی و خدمات عمومی دربار پهلوی دوم (محمدرضا شاه پهلوی) بوده است و پس از انقلاب، به عنوان رئیس دفتر فرح پهلوی در نیویورک فعالیت کرده است.

پدر او ابوالفتح آتابای، معاون وزیر دربار پهلوی دوم (محمدرضا شاه پهلوی) بوده است.

کامبیز آتابای متولد ۱۳۱۸ است.