تگ

خرید خانه در آنتالیا

با خرید خانه در آنتالیا می‌توانید اقامت بگیرید. در این صفحه اخبار و وقایع و نکته‌های مربوط به این موضوع را دنبال می‌کنیم.

خرید و اجاره ملک، آپارتمان و خانه در آنتالیا

طی هفته گذشته و ماه اخیر، قیمت ملک برای خرید،‌ اجاره خانه و موارد مشابه دیگر، در شهر آنتالیا به سرعت رو به فزونی گذاشته است. با تداوم اتفاقات مربوط به روسیه و اکراین از یک سو و گرم شدن هوا از سوی دیگر، روس‌ها، اکراینی‌ها، بلاروسی‌ها و…