تگ

بوسه‌

همه بوسه‌های سینمای ایران

 اولین بوسه در سینمای ایران در سال ۱۳۳۳ و در فیلم چهار راه حوادث به کارگردانی ساموئل خاچیکیان و میان ناصر ملک‌مطیعی و ویدا قهرمانی اتفاق افتاد.