تگ

سریال چکاوک

سریال چکاوک (چالیکوشو) یک سریال ترکی ساخت ۲۰۱۳ است که ماجرای دختری به نام فریده را که یتیم است روایت می‌کند. رابطه او و تنها مرد زندگی‌اش کامران، روایت داستانی این سریال را می‌سازد.

نقشه فریده را فحریه اوجن بازی می‌کند و نقش مقابل او، کامران بر عهده بوراک اوزجویت است.

این سریال محصول کانال دی در ترکیه است.

سریال چکاوک قسمت ۷۹ هفتاد و نه

فریده و کامران با دوچرخه فریده به بیمارستان می روند. کامران داخل رفته و فریده هنگام پارک کردن دوچرخه ، متوجه آمدن مراد و گلچه می شود. گلچه با دیدن فریده می‌گوید‌ که میخواهد با او بازی کند. مراد گلچه را به فریده سپرده و داخل می…

سریال چکاوک قسمت ۷۸ هفتاد و هشت

منور در بیمارستان به اتاق نریمان می رود و به او می‌گوید:«همه چیز رو به آقا کامران گفتم. حالا برو یکی دیگه رو پیدا کن تا حروم زاده ات رو بندازی بهش.» سپس وسایلش را جمع کرده و می رود. نریمان شوکه و عصبی می شود.…

سریال چکاوک قسمت ۷۸ هفتاد و هشت

منور در بیمارستان به اتاق نریمان می رود و به او می‌گوید:«همه چیز رو به آقا کامران گفتم. حالا برو یکی دیگه رو پیدا کن تا حروم زاده ات رو بندازی بهش.» سپس وسایلش را جمع کرده و می رود. نریمان شوکه و عصبی می شود.…

سریال چکاوک قسمت ۷۷ هفتاد و هفت

کامران به کلاس رفته و بچه ها سر کلاس می‌گویند که فریده دورچرخه سواری میکند. کامران عصبی شده و می‌گوید که دوچرخه‌سواری را برازنده خانم ها نمی داند. https://youtu.be/FbQtqHSMtHk آزلیا دوباره به بیمارستان می رود و سعی دارد…

سریال چکاوک قسمت ۷۶ هفتاد و شش

مراد به همراه گلچه به اداره می رود. کمی بعد دکتر به آنجا رفته و به مراد که وزیر بهداشت است، گزارش می دهد که دکتری در بیمارستان آنها با درمان اشتباه باغچه فلج شدن بیمار شده است. https://youtu.be/9LaSsqC8eqs کامران دم در حیاط…

سریال چکاوک قسمت ۷۵ هفتاد و پنجم

در خانه مراد ، خدمتکار می‌گوید که ممکن است گلچه سراغ فریده را بگیرد. مراد از او میخواهد به گلچه بگوید که فریده دیگر نمی آید. گلچه حرف مراد را شنیده و شروع به گریه میکند و میگوید که فریده را می خواهد. مراد گلچه را به خدمتکار سپرده…

سریال چکاوک قسمت ۷۴ هفتاد و چهارم

روز بعد خدمتکار خانه مراد به مدرسه رفته و به ماسور خبر می دهد که آقا مراد دیگر نمی‌خواهد که فریده به دختر او درس بدهد و پولش را نیز پس نمی خواهد. ماسور موضوع را به فریده می‌گوید‌. فریده عصبانی شده و به سمت خانه مراد می رود تا علت…

قسمت هفتاد و سوم سریال چکاوک قسمت ۷۳ با دوبله فارسی

یوسف و مژگان ، فریده را دم خانه مراد می رسانند و می روند. گلچه حین درس خواندن خوابش می برد. فریده به خدمتکار می‌گوید که می رود و در روز تعطیل کلاس جبرانی می‌گذارد. خدمتکار می‌گوید که اگر آقا مراد به خانه بیاید و او زودتر رفته باشد، عصبانی…

سریال چکاوک قسمت ۷۲ هفتاد و دوم – دوبله فارسی چسبیده + دانلود و خلاصه داستان

در عمارت کامران پیش مژگان رفته و میگوید که فردا صبح میخواهد برای گرفتن قورباغه برای درس، به همراه فریده به مرداب برود. او می‌گوید که میخواهد بساط پیک نیک ببرد. مژگان خوشحال شده و می‌گوید که برای فریده پیراشکی درست میکند.…

سریال چکاوک قسمت ۷۱

سر کلاس فریده از پنجره کامران را میبیند که به مدرسه می آید. او فکرش درگیر شده و دوست دارد زودتر زنگ کلاس بخورد. در آشپزخانه عمارت، خدمتکاران در مورد بیماری نریمان صحبت میکنند و نمی‌دانند که کما چیست و فکر میکنند که شاید یک بیماری مسری…