تگ

سریال محکوم

سریال ترکی ۲۰۲۲

سریال محکوم قسمت ۲۳ بیست و سوم

در اتاق بازجویی بوگه با عصبانیت به فیرات می گوید: «نصف شب جلوی بچه م به چه جرمی منو بازداشت کردی؟» عکسهای قسمت به قسمت سریال محکوم را می‌توانید کلیک کنید و اینجا ببینید. فیرات می گوید: «اگه باریش رو لو ندی جان چیزای بدتری خواهد دید.»…

سریال محکوم قسمت ۲۰ بیستم

تا اینجای سریال محکوم چه دیدیم؟ فرات و دریا به دنبال چه نقشه‌ای هستند؟ آن‌ها می‌توانند معصومیت فرات را ثابت کنند؟ در این قسمت قاتل اصلی جمره مشخص خواهد شد. اما باریش و مادرش چه سرانجامی داشتند؟‌بوگه کشته شد؟ زاهید به دام می‌افتد؟