تگ

مهشید حامدی

مهشید حامدی (مهشید برومند) متولد ۱۹۸۰ در شهرضا در ایران است. او همسر سوم ابراهیم حامدی (مشهور به ابی) خواننده ایرانی مهاجر است.

مهشید حامدی، همسر ابی: باقی ماندن نام خلیج فارس را از ابی دارید، حالا بال‌بال بزنید!

مهشید حامدی، همسر ابراهیم حامدی که پسر او مدیر برنامه‌اش هم هست در ادامه واکنش‌ها به انتقادات به ابی، پستی گذاشت که برای بعضی از طرفدارانش به معنای. پایان این ماجرای رسوایی ابی درباره خلیج فارس و همچنین این موضوع بود که نباید انتظار…