تگ

مهدی رودکی

مهدی رودکی، نویسنده کتاب یک یا دو هزار و یک، اولین کتاب سئو به زبان فارسی، مدیر ایران سئو اولین خدمات دهنده سئو در ایران و برگزارکننده پنج دوره جایزه ذره بین طلایی که در تثبیت جایگاه وب فارسی موثر بود.

کمپین تبلیغات در وب فارسی را او استارت زد، جایی که همه سایت ایران سئو را با بنرهای قرمز اعتراضی پر کرد و نوشت: سایتهای ما را می‌خوانند اما در روزنامه ها و مجلات تبلیغ می دهند.

مهدی رودکی در سالهای اخیر به کسب و کارها مشاوره می‌دهد و گاهی در چاوبَل می‌نویسد.