تگ

کاباره میامی

کاباره و هتل میامی
کاباره و هتل میامی

هتل و کاباره میامی، در خیابان پهلوی (ولیعصر کنونی) در تهران قرار داشت و مالک آن محمود قربانی بود که بعدها شوهر گوگوش شد.

او اواخر دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی به زندان افتاد و پس از انقلاب هم مدتی در زندان بود و سپس از ایران خارج شد.

در جای کاباره میامی،‌ اکنون هتل رامتین و هتل سیمرغ قرار دارند.

گوشمالی ناموسی در کاباره میامی

کتاب کاملا خصوصی خاطرات محمود قربانی برنامه گذار و مالک هتل و کاباره میامی و از افراد سرشناس دهه پنجاه است ، محمود قربانی اولین همسر فائقه آتشین و پدر کامبیز قربانی است ، کتاب کاملا خصوصی خاطرات او از هنرمندان و مسائل و ماجراهای پشت پرده…

گوگوش، زندان، پول و باز هم پول

کتاب کاملا خصوصی خاطرات محمود قربانی برنامه گذار و مالک هتل و کاباره میامی و از افراد سرشناس دهه پنجاه است ، محمود قربانی اولین همسر فائقه آتشین و پدر کامبیز قربانی است ، کتاب کاملا خصوصی خاطرات او از هنرمندان و مسائل و ماجراهای پشت پرده…

خلوت اشرف پهلوی و محمود قربانی شوهر گوگوش

کتاب کاملا خصوصی خاطرات محمود قربانی برنامه گذار و مالک هتل و کاباره میامی و از افراد سرشناس دهه پنجاه است ، محمود قربانی اولین همسر فائقه آتشین و پدر کامبیز قربانی است ، کتاب کاملا خصوصی خاطرات او از هنرمندان و مسائل و ماجراهای پشت پرده…

در انقلاب ۵۷ بر محمود قربانی چه گذشت؟

کتاب کاملا خصوصی خاطرات محمود قربانی برنامه گذار و مالک هتل و کاباره میامی و از افراد سرشناس دهه پنجاه است ، محمود قربانی اولین همسر فائقه آتشین و پدر کامبیز قربانی است ، کتاب کاملا خصوصی خاطرات او از هنرمندان و مسائل و ماجراهای پشت پرده…

دیدار گوگوش و نخست وزیر هویدا

خوانش کتاب کاملا خصوصی (خاطرات محمود قربانی) به قلم فرزان دلجو مشخصات کتاب کاملا خصوصی! سرگذشت پرماجرای محمود قربانی (کاباره‌دار معروف کاباره میامی و شوهر سابق گوگوش) نوشته: فرزان دلجو شرکت کتاب لینک خرید کتاب روی آمازون لینک خرید…

طلاق زن عقدی به خاطر عشق گوگوش ۱۸ ساله

کاملا خصوصی | خاطرات محمود قربانی شوهر گوگوش : رقابت گوگوش با شهین شهیدی، همسر اول محمود قربانی، حکایت این ویدئوست. خوانش کتاب کاملا خصوصی (خاطرات محمود قربانی) به قلم فرزان دلجو مشخصات کتاب کاملا خصوصی! سرگذشت پرماجرای محمود قربانی …

گوگوش: عشق تاوان دارد آقا!

کاملا خصوصی | خاطرات محمود قربانی به قلم فرزان دلجو | کتابخوانی با پیشخوان کتاب خوانش کتاب کاملا خصوصی (خاطرات محمود قربانی) به قلم فرزان دلجو مشخصات کتاب کاملا خصوصی! سرگذشت پرماجرای محمود قربانی (کاباره‌دار معروف کاباره میامی و…

محمود قربانی مال چه کسی می‌شود؟‌ گوگوش یا شهین شهیدی؟

خاطرات محمود قربانی شوهر گوگوش مشخصات کتاب کاملا خصوصی! سرگذشت پرماجرای محمود قربانی (کاباره‌دار معروف کاباره میامی و شوهر سابق گوگوش) نوشته: فرزان دلجو شرکت کتاب لینک خرید کتاب روی آمازون لینک خرید کتاب روی گوگل پلی…

شک به جان محمود قربانی افتاده است

مشخصات کتاب کاملا خصوصی! سرگذشت پرماجرای محمود قربانی (کاباره‌دار معروف کاباره میامی و شوهر سابق گوگوش) نوشته: فرزان دلجو شرکت کتاب لینک خرید کتاب روی آمازون لینک خرید کتاب روی گوگل پلی https://youtu.be/rrne-u3LLgM