تگ

محمدرضا علیمردانی

رئالیتی شوی جوکر، فصل ۶ ششم

پوستر فصل ششم رئالیتی‌شوی جوکر امروز منتشر شد. فصل‌های ششم و هفتم جوکر با ترکیبی از مهمانان پنج فصل گذشته که دیگران را بیشتر خندانده‌اند یا خودشان کمتر خندیده‌اند برگزار شده‌اند. هر کدام از این دو فصل ویژه، در ۵ قسمت منتشر خواهند شد.…