تگ

محمدشاه

محمد شاه قاجار، نوه فتحعلی شاه و فرزند عباس‌میرزا بود. او پدر ناصرالدین شاه قاجار بود. 

در میان شاهان قاجار، محمدشاه، سومین بود. او را پیش از به شاهی رسیدن به عنوان ولیعهد ثانی می‌شناختند و محمدمیرزا می‌خواندند.

محمدشاه در تبریز به دنیا آمد، در کودکی بی‌مادر شد و عباس‌«یرزا پدرش، اورا به فردی به نام حاجی میرزای آقاسی سپرد. تاثیرات و گرایشان صوفی‌مآبانه محمدشاه، نتیجه تعلیمات میرزا آقاسی بود. 

او کودکی خجالتی بود، خوش‌نویس زبردست بود.

در زمان جنگ‌های ایران و روسیه، به عنوان ولیعهد شرکت کرد که پدرش عباس‌میرزا فرماندهی آن‌ را بر عهده داشت. اما چه شد که عباس میرزا شاه ایران شد؟ پس از مرگ پدر، شورایی تشکیل و او را به شاهی ایران برگزید. او سپس به تهران فراخوانده شد و همراه با قائم مقام فراهانی آن زمان به سمت تهران آمد. مناصب را ازپدرش به ارث برد. 

همراهی و کمک صدراعظم جدید، قائم مقام فراهانی بود که باعث شد شورشیان را در سراسر ایران سرکوب کند و اوضاع را آرامشی قجری ببخشد. 

با مکدر شدن رابطه محمدشاه و قائم مقام، او برکنار شد و سپس اعدام شد. 

حاجی میرزا آقاسی، صدراعظم بعدی شد که به هرات لشکرکشی کرد و در نهایت با اشغال جزیره خارک عقب نشست. در زمان او بود که والی بغداد به خرمشهر حمله کرد و ایران و عثمانی تا آستانه جنگ به خاطر آن پیش رفتند. 

محمدشاه بیماری نقرس داشت و این موضوع تاثیر زیادی بر روی حکومت او داشت. حال جسمانی‌اش به تدریج رو به افت رفت و در ۴۲ سالگی، پس از ۱۴ سال حکومت شاهنشاهی قاجاری، درگذشت و او را در حرم حضرت فاطمه معصومه به خاک سپردند. 

اولین جنبش‌های سکولار در زمان محمدشاه در ایران بروز و ظهور پیدا کرد. حمایت ضمنی محمدشاه قاجار از آن‌ها، باعث انتقادهایی از طرف روحانیون شیعه شد و آن را امری بی‌سابقه در ایران خواندند. محمد شاه قاجار حکومت عرفی را از حکومت شرعی مناسب‌تر می‌دانست. 

میدان اعدام تهران و تاریخچه و عکس آن در تهران قدیم

خیلی وقت است که مانند سایر میدان‌های تهران تبدیل به فضای سبز شده‌است و دیگر خبری از چوبه‌های دار، طناب و جسدهای آویزان شده در آن نیست و کسی را هم یاد ماجراهای اعدام نمی‌اندازد. بااین‌حال مردم مخصوصاً قدیمی‌ها هنوز آن را به نام قبلی‌اش…

سریال جیران قسمت ۱۰ دهم

در اندرونی بین خواجه‌ها جشن و پایکوبی برپاست. ملک‌زاده، خواهر ناصرالدین شاه، به همراه تاج‌الدوله وارد می‌شوند و بر سر آن‌ها داد می‌کشند. می‌گویند کفن امیرنظام هنوز خشک نشده. می‌بینید؟ نه شرمی نه احترامی. شاهدخت عزادار (دختر محمدشاه و برادر…

محمدشاه قاجار که بود؟ چه کرد؟ و چه اهمیتی دارد؟

محمدشاه قاجار، پدر ناصرالدین میرزا بود که با خلع شدنش، ناصرالدین شاه به مقام سلطنت رسید. اما حمایت مفصل زندگی و حکومت او را که شاهی با اهمیت در میان شاهان قاجار بوده، از طریق ویدئوی زیر ببینید: برای خواندن متن ویدئو و اطلاعات به روز…