تگ

نادر جهانبانی

سپهبد نادر جهانبانی، از برجسته‌ترین خلبانان ارتش ایران قبل از انقلاب بود که بنیانگذار تیم آکوجت تاج طلایی به شمار می‌رفت.

لقب او ژنرال چشم‌آبی بود و در روزی که انقلاب اسلامی ۵۷ پیروز شد، در پست نیروی هوایی‌ در دوشان تپه دستگیر شد.

پس از آن بود که در ۲۲ اسفند ۵۷ به حکم حاکم شرع، حجت الاسلام صادق خلخالی اعدام شد.

عکس تازه منتشر شده‌ای از سپهبد نادر جهانبانی | او کیست؟

نادر جهانبانی مشهور به ژنرال چشم‌آبی ارتش بود. او تیم آکروجت تاج طلایی را بنیان گذاشت و از برجسته‌ترین خلبانان عصر خود بود.  او در روز پیروزی انقلاب اسلامی در پست نیروی هوایی‌ در پادگان دوشان تپه دستگیر شد. درست یک ماه بعد، به حکم حاکم…