تگ

نسرین در سریال سه خواهر

نسرین، همسر صادق، مادر دریا و ترکان و مادرخوانده (زن عموی) دونوش است.

او ناظم یک مدرسه است.

سریال سه خواهر قسمت ۶ ششم

آن‌چه پیش از سریال سه خواهر قسمت شش باید بدانیم این روایت است که تنها فرد معصوم این داستان ترکان بود: https://youtu.be/0tzNca0SSuw از تو طلاق نمی گیرم سومر   متوجه نمی‌شم  من از تو طلاق نمی‌گیرم سومر تو الان نمی‌فهمی چی…