تگ

نوش‌آفرین آیرملو

داستان غم انگیز مادر رضاشاه نوش‌آفرین آیرملو

در سال ۱۲۳۹ نوش‌آفرین آیرملو از مهاجران گرجستانی از قفقاز، متولد شد. آن‌ها در دوره قاجار به ایران کوچ کردند و در کشور ما ساکن شدند. او به همسری عباسعلی داداش‌بیگ درآمده و مادر رضا شاه پهلوی شد. پسری که در سال ۱۳۰۴ دودمان پهلوی را…