تگ

سریال پسرم

سریال ترکی پسرم، قسمت اول

سریال پسرم، سریال تلخی است. اما هرچقدر این سریال تازه شرکت آی‌یاپیم تلخ به حساب می‌آید، دیدن آن برای پدر مادر ها الزامی تر است. شرکت آی‌یاپیم سریال‌های موفقی مثل گودال، قضاوت و سه سکه را ساخته است که نشان داده شاید قدرتمندترین کمپانی…