تگ

اوندر اوزتارهان

اوندر اوزتارهان، تاجر اهل ترکیه، همسر آصلی انور بازیگر سریال‌های ترکیه‌ای