تگ

مجله پوشه (فصلنامه)

مجله ای سه ماهنامه که به ارتباط بینابینی هنر و وقایع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی می‌پردازد.
چاپ تهران است و توسط مهسا طهرانی (مهسا تهرانی) منتشر می‌شود.
شماره نخست (اول) مجله پوشه (فصلنامه) در نوروز ۱۴۰۱ منتشر شده است.

فصلنامه پوشه، شماره ۱: کاریکاتور و ملی‌شدن نفت

فصل‌نامه تازه‌آی به نام پوشه منتشر شده که همزمان با سال نو اولین شماره‌اش را روانه گیشه‌ها کرده است.  هر پوشه، قرار است پرونده‌ای باشد درباره رابطه هنرهای تجسمی و یکی از جریانات تاریخی، سیاسی و یا اقتصادی در ایران.  اولین پوشه، که مدیر…